Revista Luceafărul

MeniuColecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 9 → 2017

Știre. CERERE (model orientativ) pentru adeziune la Societatea Scriitorilor Botoșăneni ,,Mihai Eminescu”

A/Cererea se poate trimite/depune:
1.prin Poșta Română la adresa: Redacția revistei Luceafărul (Agata), municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie, nr. 25;
2.direct în cutia poștală la adresa menționată mai sus;
3. prin E-mail: editura.agata@gmail.com; redacțiarevistei@luceafarul.net

B/Declarația de adeziune (anexă la Cerere) se va depune la prima adunare generală, când se vor aproba documentele de constituire și se vor alege: Comitetul director, Comisa de cenzori, președintele, directorul executiv, trezorierul și secretarul Societății.

 

CERERE – ADEZIUNE

Subsemnatul(a)………………………………………………….      cu domiciliul în …………………………… ………………………………….. strada ………………………………………., nr………., bloc……., scara……., etaj……, ap……., sector………, posesor(are) a BI/ CI seria …………, nr…………………………, eliberat(ă) la data de …………………………..de către SPCLEP (Secția de de Politie ……………………………., având cod numeric personal ………………………………….., vă rog să aprobaţi înscrierea mea în rândul membrilor SOCIETĂȚII SCRIITORILOR BOTOȘĂNENI ,,MIHAI EMINESCU”.

Data:………………..       Semnătura………………………..
Telefon fix:……………….
Mobil:…………..
E-mail:……………………..

 Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2017 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania

Statistici T5